Houden van toezicht op de naleving van de Arubaanse arbeidswetgeving

 

Het bevorderen van een evenwichtige arbeidsmarkt voor het Land Aruba

Adviseren van de overheid m.b.t. vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt

 

123

Personeelsregister 2019-2020

    

Personeelsregister COVID2020

 Het bevorderen van een evenwichtige, kwalitatieve en participerende Arubaanse arbeidsmarkt.
 Een professionele partner in de bevordering van een duurzame arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking in nauwe samenwerking met publieke en private partijen in de gehele arbeidsmarktketen ter realisatie van een toekomstbestendig Aruba.

Nieuws

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2018

Resultaten Arbeidskrachtenonderzoek 2018

Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van het AKO 2018. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten van het AKO 2017 (zie tabel 1).

Het werkloosheidscijfer heeft een daling gekend van 8.9 procent in het jaar 2017 naar 7,3 procent in het jaar 2018. Deze daling in het werkloosheidscijfer heeft grotendeels te maken met de afname in het aantal werklozen. Het aantal werkloze personen in 2018 bedroeg 4068 personen. Dit is een daling van 1048 personen. Grafiek 1 geeft aan de ontwikkeling van het werkloosheidscijfer tussen 2011 en 2018.

Grafiek 1 laat zien dat het werkloosheidscijfer na een stijging in 2017 weer daalt in 2018.

Grafiek 1: Werkloosheidscijfer voor de jaren 2011 -2018

 Grafiek 1

Bron: AKO 2011 t/m AKO 2018 (DAO)

Vergeleken met andere landen in onze regio zoals Curaçao (13.4 procent per oktober 2018), St. Maarten (9.9 procent per september 2018), Barbados (11.4 procent per juni 2017), Jamaica (8.7 procent per oktober 2018) en Bahamas (10.7 procent per november 2018) behoort Aruba (7.3 procent) naast o.a. Bermuda (6,0 procent per mei 2018), Caymaneilanden (2.8 procent per september 2018) en Trinidad en Tobago (4.4 procent per november 2017) tot de landen met het laagste werkloosheidscijfer.

Bij de meting van het werkloosheidscijfer per geslacht blijkt dat het werkloosheidscijfer voor de mannen in 2018 is gedaald van 9.2 procent naar 7.4 procent, terwijl het werkloosheidscijfer van de vrouwen is gedaald van 8.6 procent naar 7.2 procent. Grafiek 2 laat de ontwikkelingen zien van het werkloosheidscijfer per sekse tussen 2011 en 2018.

Grafiek 2: Werkloosheidscijfer naar geslacht in de jaren 2011 -2018

 Grafiek 2

Bron: AKO 2011 t/m AKO 2018 (DAO)

Grafiek 3 laat zien dat de werkende bevolking sinds 2011 groeiende was tot in het jaar 2014. In 2015 is er wel een daling te zien. Maar in 2016 is het aantal werkenden weer toegenomen. In de laatste twee jaren (2017 en 2018) is een lichte daling te zien. Het aantal werkenden bedroeg in 2018 51777 personen.

Grafiek 3: Aantal Werkenden voor de jaren 2011-2018

 Grafiek 3

Bron: AKO 2011 t/m AKO 2018 (DAO)

De beroepsbevolking is met 1489 personen gedaald en bedraagt in november 2018 55845 personen. Deze afname in de beroepsbevolking is hoofdzakelijk veroorzaakt door een afname in het aantal werklozen.

De participatiegraad is in het jaar 2018 gedaald met 2,4 procentpunten ten opzichte van het jaar 2017. De participatiegraad bedraagt in 2018 61,0 procent. Deze indicator geeft aan welk deel van de bevolking van 15 jaar en ouder tot de beroepsbevolking hoort. De daling heeft te maken met het feit dat de beroepsbevolking is gedaald.

Het aantal inactieven is met 2506 personen gestegen in het jaar 2018 ten opzichte van het jaar 2017. Het aantal inactieven bedraagt 35655. Hier gaat het voornamelijk om gepensioneerden en schoolgaanden.

Het jeugdwerkloosheidscijfer is in het jaar 2018 16,2 procent. Dit is een daling vergeleken met het jaar 2017 waarin een jeugdwerkloosheidscijfer van 19,4 procent werd gemeten.

Tabel 1. Resultaten van Arbeidskrachtenonderzoek per november 2018

Tabel 1

Bron: AKO 2011 t/m AKO 2018 (DAO)

Meer informatie over de resultaten van LFS 2018 en deze press release kunt u vinden op de website van de Directie Arbeid en Onderzoek, www.daoaruba.com.

Zoeken

Openingstijden DAO

Kantooruren - Directie Arbeid en Onderzoek - Aruba
Maandag tot en met vrijdag van 7:30 AM tot 12:00 PM - 1:00 PM tot 4:30 PM

Sociale Media

facebooktwitteryoutube