Personeelsregister COVID2020

Per 1 april 2013 is de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten van kracht. Conform deze Landsverordening dienen alle uitzendbureaus op Aruba per 1 april 2014 in het bezit te zijn van een vergunning (‘de uitzendvergunning’) om arbeidskrachten ter beschikking te kunnen stellen.

De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) is namens de Minister van Arbeid belast met de afgifte van de uitzendvergunning alsmede de toezicht en controlewerkzaamheden op deze Landsverordening. Bovendien mag een uitzendkracht door een uitzendbureau voor maximaal 12 maanden ter beschikking worden gesteld bij dezelfde werkgever in dezelfde functie.

 

Terbeschikkingstelling arbeidskrachten

 

De formulieren voor uitzendvergunning vindt u onder 'Downloads'.