Personeelsregister COVID2020

Ontslag

De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) is ook belast met de behandeling van aanvragen van werkgevers met betrekking tot het verlenen van ontslagvergunningen.

 

Beëndiging arbeidsovereenkomsten

•    Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten

 

Het aanvraag formulier voor ontslag vindt u onder 'Downloads'.